لو علم المدبرون

... نمي دونم چرا انقدر حرفات توي گوشم زنگ مي زنه ... دارم به تو نزديک ميشم .. نزديک تر از هميشه ... نزديک تر از .... دلم آشوبه ... حال خودمو نمي فهمم ... نمي دونم چرا اين بار اين همه دلم سوخته ... بهتر از سوختن واژه اي به ذهنم نمي رسه ... دونه دونه حرفات تو گوشم زنگ مي زنه ...دارم نزديک تر ميشم .... هر یک کلمه ات انگار یه رشته از قلبم پاره می کنه و یه گره جدید می زنه ... از دنیای ناپاکم به تو که منزهی از هر ناپاکی...

دلم می سوزه .... اما اين بار برای تو ... حق ندارم ... اما مي سوزه ... تو چقدر غريبي  ... تو ذهنم اين عبارتو تفسير مي کنم  ...

هرکس فقط دو رکعت نماز خالصانه براي من بخواند ...

کاش يه نفر برام عاشقي رو معني مي کرد ...

يعني ميشه عاشق کسي بود و نتونست به اندازه پنج دقيقه فقط دل به او داد ؟..دوباره ياد عشق ورزي تو ميفتم  ...

لو علم المدبرون، کيف اشتياقي بهم، لماتو شوقا"

اگر آنان که از من روي برتافته اند، شدت اشتياق مرا به خودشان مي دانستند، هر آينه از شدت شوق جان مي سپردند ...

نمي دونم چرا هرچي بيشتر پايين ميرم بيشتر خيس عرق ميشم ...

دارم بهت نزديک ميشم ... خيلي نزديک ... خيلي نزديک رو هم نمي تونم درک کنم ...

تو که ازرگ گردن هم نزديک تري ...

نزديکتر از اين نزديکي هم هست؟ ...

لابد هست ...

 واسجد واقترب ... سجده کن و نزديک شو ...

و من .. در سجده هستم ...

سجده در پيشگاه تو بزرگ مهربانم ...

 تو که منزهي از نزديکي به آلوده دامني چون من ...

 اما چه کني که ربي و بايد بپروراني ...

و نزديکم مي کني ...

در فرود عاشقانه ام به اعلي ترين نزديک مي شوم ...

کاش شکرگزار اين همه لطف بودم ...

سبحان ربي الاعلي و بحمده

------------
اهدي الي رسول الله - صلي الله عليه و اله - ناقتان عظيمتان ، فجعل احديهمالمن يصلي رکعتين لا يهم فيهما بشي ء من امر الدنيا و لم يجبه احد سوي  علي - عليه السلام - فاعطاه کلتيهما

از ابن عباس نقل شده که گفت : به پيامبر (ص ) دو شتر هديه دادند، پيامبر(ص ) يکي از اين دوشتر را هديه قرار داد براي کسي که دو رکعت نماز به جاي آورد و چيزي از امور دنيارا به خاطر نياورد و به فکر چيزي از دنيانيفتد. کسي به پيامبر (صل الله عليه و اله ) پاسخ مثبت نداد ( يعني کسي چنين نمازي را که درآن هيچ به فکر دنيا و مافيها نيفتد، نخواند)بجز حضرت علي (عليه السلام )

/ 0 نظر / 44 بازدید