جامعه مهدوی (۴)

جامعه مهدوی (۴)


مقدمه سوم اينکه اگر ما اين جامعه مهدوي رو که تقاضاييست ملازم رابطه شخصي و عاطفي ما با آقا اگر اين تقاضا رو حقيقتا بشناسيم ...علي ابن ابيطالب يه جايي گله مي کنن مي گن من از کساني که از مولاشون تبعيت مي کنن اما مولاشونو نمي شناسن گله دارم اونا هم در يک آزمايش و بحران سقوط خواهند کرد
اگر دانسته شه ارزش پيدا مي کنه
وقتي خواسته ارزشمند ميشه که توام با آگاهي باشه وقتي به عشق تبديل ميشه که با آگاهي باشه
بعضيا نمي خوان ارزش عشقشون کم پنداشته شه اگه بگيم حالا بذار بياد بهش بر مي خوره به دل آدم که نبايد بي احترامي کرد ...دل ارزش داره ...بهش بگو مولات انقدر مي ارزه که دوسش داشته باشي ؟ مي دوني مولات چقدر مي ارزه ؟ مي خواي علاقت افزايش پيدا کنه؟ برو آقاتو بشناس
مي خواي هيچ وقت علاقت به مولات نبره ؟ بشناسش  تو که مي دوني آقات خيلي بيشتر از اينا مي ارزه که تو دوسش داري اين طوري که دلنشين تره که ...مي خواي نبره ؟ به تيغم گر زند دستش نگيرم بهع تيرم گر زند منت پذيرم؟
زمان مولا علي دست دزد رو قطع کرد چه دزد با معرفتي بود ...دستشو گرفتتو دستش رفت بيرون ..خوارج ديدش گفت آخ آخ دستتو کي بريده ..ديد داره سو استفاده مي کنه ..گفت آقام اربابمه مولامه هر چي دلش بخواد... خطا کرده بودم ديگه جا نداشته ببخشه والامي بخشيد
آقا وقتي به محبتامون اهميت نمي دن که بدونن بريدنيه
محبت عوام قطع ميشه مياد و از بين ميره
حضرت موسي (ع) نکشيد با خضر همراهي کنه ...خضر فرمود طاقت نمياري ...گفت چرا مي تونم ..رفتن با هم ...ما چي مي گيم ؟ مقدمه اول : جامه مهدوي تمنا کردن مساوي با جامعه مهدوي تمنا کردن ...دوم تقاضاي پيراهن مهدي فاطمه همون بزرگترين اقدام مقدمه سازي است کم نگيريم ...سوم
بشناسيم اون جامعه رو که امام مي خواد درست کنه که هم تقاضامون عميق بشه هم ارزشمند
حضرت موسي از انبيا اولوالعزم نکشيد با خضر همراهي کنه
چار تا کار حضرت خضر انجام داد بريد  تو خونه نشست
تو خونه نشست ...ياد علي افتادم اونا که نکشيدن با علي همراهي کنن ...حضرت خضر برگشت فرمود موسي من که گفتم نمي کشي ..آسوده شو ...اين حرمتي که مي خوايم قائل شيم براي امام زمان اگر در مقام عمل آقا اوامري صادر کنه ما نکشيم ..آقا همون نکشيدناي ما رو نگاه مي کنه که نمي ياد

ادامه دارد ...

/ 0 نظر / 14 بازدید