گل مریم!!

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 یه تک گل مریم افتاده رو میز... برش می دارم

نمی دونم چرا نگاهش که می کنم یاد تو میفتم

یاد یکی دو سال پیش که هربار به شوق تو گل مریم می خریدم اما قبل از اینکه کنارت برسم از کنار مزار شهدای گمنام که رد می شدم روم نمیشد گلا رو روی مزارشون پرپر نکنم.

به خودم می گفتم لابد تو خجالت می کشی روی سنگتو پر از گل کنم و شهدای گمنام...

برام حسرت شده بود گلا به خودت برسه

یادم نمیره اون روز که یکی از  بچه ها می خواست بره گلزار

بهش گفتم این پولو بگیر برای امیر گل مریم بگیر از طرف من

تو دلم چقدر ذوق کرده بودم.

امانتی رو کسی نمی تونست بین راه خرج کنه

حتی اگه تو راضی نبودی

وقتی برگشت با همون ذوق و شوق گفتم خریدی؟

...

آره... ولی ...عجیب بودا...   نمی دونم چرا امروز هرچی گشتم نتونستم مزارشو پیدا کنم ... عوضش گلتو از طرف تو هدیه کردم به شهید دستواره...

قیافه من که دیدنی بود...

لابد قیافه تو هم...

...

فقط به من بگو بجز اذیت کردن هنر دیگه ای هم داری؟

 

/ 2 نظر / 32 بازدید
سادات

ُسلام ممنون از پیام محبت آمیزت اما ببینم نمیتونی هی به اخوی ما گیر ندی؟

الهام

خداوندا تو را سپاس