اگر عالم از آنِ مومن باشد...

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فضیل بن یسار گوید: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم در مرضی که او را لاغر و نحیف کرده بود. فرمود:

ای فضیل من بسیار می گویم کسی را که خدا به این امر ( تشیع) آشنا کرد، اگر بر سر کوهی باشد یا مرگش برسد زیانی نیست.

ای فضیل بن یسار! مردم راه راست و چپ پیش گرفتند و ما و شیعیان ما به صراط مستقیم هدایت شدیم.

ای فضیل بن یسار! اگر میان مشرق و مغرب ( تمام دنیا) از آن مومن باشد خیر اوست و اگر اعضایش را تکه تکه کنند خیر اوست.

ای فضیل بن یسار! خدا نسبت به مومن جز خیر انجام ندهد.

ای فضیل بن یسار! اگر دنیا نزد خدای عزو جل باندازه بال مگسی ارزش می داشت، شربت آبی از آن به دشمنش نمی آشامانید.

ای فضیل بن یسار! کسیکه هدف و همتش یک چیز( رضای خدا) باشد ، خدا هدفش را کارگزاری کند و کسی که همتش به همه سو متوجه باشد، خدا باک ندارد که در چه دره ای هلاک شود.

 

 

اصول کافی-ج3- باب رضا بموهبت ایمان و سپس صبر بر همه چیز -ص344

/ 0 نظر / 26 بازدید