/ 8 نظر / 27 بازدید
ابراهیم

بسم الله النور دوست من خوشا به حالت با این دل پاکی که داری من سیه دل که سه شب در هیئت هم بودم این حس رو دارم که فقط جا رو برای دیگران تنگ کردم برای من هم دعا کن که بتونم استفاده کنم تا دم لحد یا علی مدد

مجنون

خوبه شمادو روز رفتی یه روضه ای گوش دادی ما که هنوز یه روزشم نرفتیم

ني نی

چی شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟=((

جا مانده

کميل سفر بخير ديدی امام حسين ثابت کرد بهت که بدبخت نيستی خواستنت خوش به سعادتت سلام مارم به امام حسين برسون سلام ماروهم به علی اصغر حسين برسون از طرف ما هم به پدرش آجرک الله بگو بگو ما هم دوست داشتيم بيايم اونجا برا حسين به سر و سينمون بزنيم التماس دعا التماس دعا

راستی کميل الان اخبار ميگه نجف يه سری پريدن تو هم که نجفی نکنه تنها تنها شهيد بشيا هممون فدای حسين