زندان


محمد بن عجلان گوید:
خدمت امام صادق علیه السلام بودم که مردی از نیازمندی خود به او شکایت کرد.

 حضرت فرمود: صبر کن که خدا بزودی برایت گشایشی دهد.

آنگاه ساعتی سکوت نمود و سپس رو به آن مرد کرد و فرمود: به من بگو زندان کوفه چگونه است؟
عرض کرد: تنگ و متعفن است و زندانیان در بدترین حالند.

حضرت فرمود: تو هم در زندانی و باز می خواهی گشایش داشته باشی؟ مگر نمی دانی دنیا زندان مومن است؟

اصول کافی/ج3ص349

/ 1 نظر / 19 بازدید