..:: گمنام پرآوازه::..

 

 «آنانكه مفقود الااثر شدند از اولياي خاص خداي تبارك و تعالي هستند »       

                                                                                         امام خمينی (روحی له الفدا

 

و آتش چنان سوخت بال و پرت را/كه حتي نديديم خاكسترت را

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید