آت ذی القربی...

صدای پرسوز روضه خوان اهل بیت به سلام های مداوم بر فاطمه بلند شده ...

 

السلام علیک یا ممتحنة امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرة    سلام بر تو که هر چه خدا امتحانت کرد در مقابلش صبور بودی ...

...السلام علیک أیتها الصدیقة الشهیدة ... چه کسی تو رو دروغگو فرض کرده خانوم ؟...

دلم پر می کشه به مدینه... تنها چند روزی پس از شهادت رسول الله صل الله علیه و اله... آنجا که برای اثبات حق فدک سوگند فاطمه تکذیب می شود...

کوچه ای تنگ و دلی سنگ و صدای سیلی ...    

وای بر ما...

سخن از مادر ما می گویی؟؟......

***

چون قلاع خیبر بدست علی(ع) فتح شد و یهودیها فدک را به پیامبر(ص) هدیه کردند، جبرئیل نازل شد و این آیه را آورد: "و آت ذی القربی حقه و …" ؛

رسول اکرم(صل الله علیه و اله) سوال نمود: "ذی القربی" کیست؟ و حق او چیست؟

جبرئیل پاسخ داد: "ذی القربای تو فاطمه(سلام الله علیها) است و حق او فدک است و این در عوض مالی است که مادرش خدیجه در صدر اسلام در راه دین مصرف کرد".

 پس حضرت رسول فدک را به فاطمه بخشید و فرمود: "این زمین بدون جنگ گرفته شده و لذا مخصوص من است و من هم آن را به امر خدا به تو بخشیدم"،

و خدا نیز مهر تایید دیگری در آیه ۷ سوره حشر بر آن نهاد

***

هنوز دیرزمانی نگذشته بود از شهادت بهترین خلقت هستی که فاتح خیبر خانه نشین شد و فاطمه اش دست در دست حسن در کوچه های تنگ مدینه با سندی در دست در هراس از اینکه چه زود دین پدرش  بازیچه دنیاطلبی منافقین کینه ورز شده... قامتی نخراشیده در مقابل بانو سبز می شود...

کوچه ای تنگ و دلی سنگ و صدای سیلی ...    

وای بر ما...

سخن از مادر ما می گویی؟؟......

 

/ 0 نظر / 40 بازدید